top of page
Leiderschap

Wij richten ons op jezelf leiden, anderen leren leiden en samen leiden. Dus niet op de leider als held van de organisatie, niet op de beste stijl om medewerkers te beïnvloeden.   

Zelfleiderschap

Afbeelding1.png

Zelfleiderschap wil zeggen dat iemand zichzelf beïnvloedt om de motivatie en de goede richting tot stand te brengen om gewenst gedrag en beoogde prestaties te verwerkelijken. Mensen ontwikkelen strategieën (manieren) om dat gedrag te bereiken.

Lees hieronder verder >>

Empowering leiderschap

pexels-fauxels-3184405.jpg

Empowering leiderschap is - simpel uitgedrukt – delen van zeggenschap en begeleiden van motivatie en ontwikkeling. Doel is om medewerkers en teams te steunen in hun groei van zelfstandigheid en met voldoening te werken.
Lees verder >>

Gedeeld leiderschap

friendship-2366955_1920.jpg

Leiderschapstaken in een team delen in plaats van alle taken bij één persoon te beleggen (de leidinggevende) en teamleden die initiatief nemen, is de kern van gedeeld leiderschap. Het creëert meer betrokkenheid en gevoel van verantwoordelijkheid bij de teamleden.
Lees verder >> 

Zelfleiderschap

De focus van leiderschap is meestal  extern gericht; anderen beïnvloeden om doelen te bereiken. Zelfleiderschap gaat om jezelf beïnvloeden, jelfleiderschap is jezelf aanzetten tot effectief gedrag, dat je dichter bij je doelen brengt. 

 

De vraag bij zelfleiderschap gaat om het beïnvloeden van jezelf, anders gezegd, kun je jezelf bewust de goede kant opsturen (beïnvloeden) om je doelen te bereiken. Doelen kunnen persoonlijke doelen of doelen op het werk zijn.

 

Zelfleiderschap kun je leren en in je eigen situatie toepassen. Bijna alle mensen hebben al een mate van zelf-leiderschap, maar veel mensen zijn zich daar weinig bewust van. Alleen als je jezelf kunt leiden, kun je anderen leiden. Leiden zien we niet als een activiteit vanuit een bepaalde positie, maar breder, als initiatief nemen, onderlinge beinvloeding.  

 

Het model van zelfleiderschap identificeert drie thema’s met verschillende manieren (die door wetenschappers Neck en Houghton strategieën worden genoemd).

  • Werken aan gedrag; door gedrag aan te passen met een focus op wat het werk of de gestelde doelen vragen. Onderdelen zijn bijvoorbeeld jezelf belonen voor gewenst gedrag, jezelf te monitoren, je gedrag bewust bijsturen om dichter bij je doelen te komen. Een vraag is in hoeverre je in staat bent om dingen te doen die je niet leuk vindt maar wel gedaan moeten worden.

  • Aangenaam werken; persoonlijke manieren om aandacht te richten op aspecten van het werk die aangenaam zijn, en om een plezierige werksituaties te scheppen (werkomgeving). Het gaat om het beter aanhaken op intrinsieke motivatie, in opdrachten en werksituaties de aandacht richten op de inherent aangename aspecten, of die aan het werk toevoegen;

  • Constructief denken; met positieve en gerichte gedachten kan je bewust jezelf verbeteren in het werk om gewenste resultaten te bereiken. Het gaat om een juiste mindset voor het werk. 

 

Het model suggereert om voort te bouwen op het zelfleiderschap dat mensen al bezitten, om zelfleiderschap verder te ontwikkelen. 

Model Zelfleiderschap 600 pix.jpg

Empowering leiderschap

 

Empowering leiderschap betekent dat leidinggevenden zeggenschap delen en motivatie en ontwikkeling ondersteunen. Empowering leiderschap is gericht op individuen zelfstandiger maken en als team samen meer voor elkaar krijgen. Empowering leidinggevenden stimuleren zelfleiderschap, en met meer zelfstandige mensen wordt de rol van de leidinggevende stap voor stap kleiner.

 

Een aantal studies hebben aangetoond dat empowering leiderschap tot positieve resultaten leidt voor medewerkers en voor de organisatie.

Het model van Amudsen en Martinsen, twee onderzoekers uit Noorwegen, identificeert drie thema's van empowering leiderschap.

  • Zeggenschap delen betekent dat medewerkers daadwerkelijk bevoegdheden krijgen en meer beslissingen kunnen nemen. Een leidinggevende zorgt voor goede afstemming van doelen en werkzaamheden.

  • Motivatie ondersteunen kan op verschillende manieren (zie het model hiernaast), en is gericht op de intrinsieke motivatie van mensen. Als mensen meer focus aanbrengen en effectiever worden, wordt ook de intrinsieke motivatie bevorderd.

  • Ontwikkeling ondersteunen gaat om het begeleiden van vragen van medewerkers. De leidinggevende stuurt niet als buitenstaander, maar brengt zijn eigen persoon in. 

Met meer zelfstandige mensen is minder leiderschap nodig in traditionele zin van top-down besluitvorming omdat meer vertrouwd wordt op medewerkers die zichzelf en een deel van de business leiden en onderling coördinatie tot stand brengen. Anderzijds is in de huidige complexe omgeving van organisaties meer leiderschap vereist, omdat het werk sneller verandert, minder voorspelbaar en complexer is geworden. Empowering leiderschap is een praktijk die helpt leiderschap te spreiden. Het bevordert ook gedeeld leiderschap. 

Empowering

Gedeeld leiderschap in teams

Model Empowering leiderschap 600 pix.jpg

De relatie tussen zelf-leiderschap en empowering leiderschap en gedeeld leiderschap in teams is sterk. Wanneer medewerkers zelfstandiger worden (meer zelfleiderschap ontwikkelen) en empowering leidinggevenden taken delegeren, wordt gedeeld leiderschap in teams bevorderd. 

Het beste team heeft doorgaans capabele en toegewijde teamleden die zichzelf kunnen leiden en zich inzetten voor het team. Dat speelt in het werk, en ook herkenbaar buiten het werk. Een sportteam met hele goede spelers speelt waarschijnlijk beter dan een team met mindere spelers. Toch is het gegeven van alleen spelers met goede vaardigheden, goede wil en kennis, onvoldoende. Nodig is: 1) spelers moeten zichzelf kunnen leiden om goed bij te dragen aan de teamprestatie, 2) teamdynamiek moet de vereiste aandacht krijgen van het team, 3) een empowering leidinggevende heeft een belangrijke rol om het team te helpen ontwikkelen en te leren naar haar eigen teamdynamiek te kijken. 

In 2021 werken wij onze ervaring en inzicht uit de wetenschap uit in een model uit van Gedeeld Leiderschap in teams, waar zelfleiderschap en empowering leiderschap een belangrijke plek hebben.

Gedeeld leiderschap
Model gedeeld leiderschap 600 pix.jpg

Meer weten? 

Een uitgebreide toeliching op de begrippen zelfleiderschap, empowering leiderschap en gedeeld leiderschap wordt gegeven in het boek De Sweet Spot van Leiderschap. In de sectie Bijsluiter van de pagina Scans op deze site, vind je belangrijkste bronnen uit de literatuur. 

bottom of page